Tá an PDST ag cur sraith de thrí sheisiúin uair a chloig ar fáil chun tacaíocht a thabhairt do bhunmhúinteoirí le múineadh na Gaeilge. Sna seisiúin déanfar múnlóireacht ar cheachtanna Gaeilge, machnamh ar chuir chuige, straitéisí agus áiseanna. Beidh neart deiseanna an Ghaeilge a chleachtadh agus a úsáid.

PDST is hosting a series of three one hour sessions to support primary school teachers with the teaching of Irish. During these sessions lessons will be modelled, the approaches, strategies and resources used will be discussed, and there will be ample opportunities to practice and use Irish.

Please click here for Flyer