Dear Principal,

Please find attached links in relation to the return to school.

 

  1. Transition Year 2021/2022

https://www.gov.ie/en/publication/1ec48-transition-year-20212022/

 

  1. Leaving Certificate Applied (LCA): Updated Advice for management and teachers of LCA 2021/22 in Second-Level Schools and Centres for Education

https://www.gov.ie/en/publication/5fda7-leaving-certificate-applied-lca/

 

  1. Guidance and resources to support the wellbeing of school communities this school year

https://www.gov.ie/en/publication/af24b-wellbeing-guidance-documents-for-parents-students-and-schools/

 

Kind regards,

Info_COVID19

 

A Phríomhoide, a chara,

Faigh naisc faoi iamh maidir leis an bhfilleadh ar scoil.

 

  1. An Idirbhliain 2021/2022

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/idirbhliain-2021-2022/

 

  1. An Ardteistiméireacht Fheidhmeach (ATF) Treoir do bhainistíocht agus do mhúinteoirí ATF 2021/22 i Scoileanna Dara Leibhéal agus in Ionaid don Oideachas

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/ardteistimeireacht-fheidhmeach-atf/

 

  1. Treoir agus acmhainní chun tacú le folláine phobail scoileanna sa scoilbhliain reatha

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/acmhainni-follaine-snso-i-rith-covid-19/

 

 

Le gach dea-ghuí

Info_COVID19

NÁ TABHAIR FREAGRA AR AN RÍOMHPHOST SEO LE DO THOIL

 

***************************************************************************************************************
Polasaí ríomhphoist agus séanadh na Roinn Oideachais
Department of Education email policy and disclaimer
https://www.gov.ie/en/organisation-information/272439-seanadh-riomhphoist-email-disclaimer/
***************************************************************************************************************
Seirbhís den scoth á cur ar fáil don Stát agus do mhuintir na hÉireann
Providing a world-class service to the State and to the people of Ireland
http://www.per.gov.ie/civil-service-renewal/

 

——————————————————————-

 

 

Communication  below from Department of Education highlights the guidance and resources to support schools at they reopen for the next school year and as we continue to live with COVID-19. …

Letter to Schools 12 August 2021 EV final

Letter to Schools 12 August 2021 IV final