Dear Principal,

 

As advised to schools previously, you may utilise your Covid-19 capitation funding to provide among other things for PPE for the staff cohort in the school.

 

On the use of face masks, the NPHET has reviewed its advice on face coverings in the context of the Omicron variant. This has been outlined in NPHET’s latest letter to the Minister for Health. It has been advised by the CMO that all face coverings, including cloth face coverings, offer significant protection against Covid-19. The CMO further advises that anyone who wishes to wear a medical grade face mask or respirator mask instead of a cloth mask should do so.

 

Where staff may prefer the use of medical grade face masks, i.e. disposable 3 ply masks with CE mark (e.g. EU Standard EN14683), or the use of respirator masks (e.g. FFP2 masks), both types of masks are available through the procurement framework that is in place for schools.  For ease of reference, these suppliers and relevant product codes are restated below.

 

Supplier Item Description Supplier Product Code
Medical Masks EU Standard EN 14683
Bunzl BLUE SURGICAL DISP MASK TYPE IIR (BOX OF 50) EN12447 028165
Critical Healthcare Surgical Mask Type IIR HM020
JBS Group 3 Ply Surgical Face Masks with ear loops BFE<98% Type IIR PDM156HD Air freight option PDM156HD
Lennox Surgical Facemask Type IIR  (Pk50) AM36101-30
Lennox Respiratory Protection Mask FFP2 & Type II R (Indv) (Pk50) AM52010S-WH
Nugent Safety 3 Ply Disposable Face Masks RES-KIT-CM1740CT
Reach Group Box 3 ply Disposable masks x 50 1000030709
Reach Group Box 3 Ply Disposable Medical Face Masks x 50 1000030627
Shaw Scientific Protego Type IIR Face mask EN14683 SAR500055
Shaw Scientific McKinnon Medical Face Mask 3 Ply Type IIR With Ear Loop MKM50TR
Steripack Adult face Mask Type 2R FG-1003
Steripack Child face Mask Type 2R FG-1005
WorkWear Experts Ltd 3 Ply Face Mask 2582
RESPIRATOR TYPE
Bunzl FFP2 Non Reusable Respirator Face Mask – Unvalved 025084
Critical Healthcare FFP2 HM022
Critical Healthcare FFP2 Mask Conical HM031
Critical Healthcare FFP2 Respirator HM034
Critical Healthcare FFP2 Respirator Comfort NR HM033
Lennox Respiratory Protection Mask FFP2  (Pk50) AM52015S
Lennox Respiratory Protection Mask FFP2 & Type II R (Indv) (Pk50) AM52010S-WH
JBS Group FFP2 Cup Shape Disposal Mask PDM70HD
JBS Group FFP2 Cup Shape Disposal Mask PDM56HDAP
Reach Group KN95 MASKS FFP2 X50 1000030666
WorkWear Experts Ltd FFP2 EN149 Fold Flat Mask 3695
Critical Healthcare FFP3 NR Mask Folding, Valve HM024
Critical Healthcare FFP3 NR Mask Conical, Non Valve HM029
Lennox Respiratory Protection Mask FFP3 (Pk50) AM53010-WH

 

 

Kind regards,

 

Info_COVID19

 

PLEASE DO NOT REPLY TO THIS EMAIL

 

 

 

A chara

 

Mar a mholadh do scoileanna cheana, is féidir leat do mhaoiniú caipitíochta Covid-19 a úsáid chun trealamh cosanta pearsanta (TCP), i measc rudaí eile, a sholáthar don chohórt foirne sa scoil.

 

Maidir le húsáid maisc aghaidhe, tá athbhreithniú déanta ag NPHET ar an gcomhairle a tugadh cheana maidir le clúdaigh aghaidhe i gcomhthéacs an athraithigh Omicron. Tá sé seo leagtha amach sa litir is déanaí ó NPHET chuig an Aire Sláinte. Tá sé curtha in iúl ag an bpríomhoifigeach leighis go dtugann gach clúdach aghaidhe, lena n-áirítear clúdaigh éadacha aghaidhe, cosaint shuntasach i gcoinne Covid-19. Molann an príomhoifigeach leighis chomh maith gur cheart d’aon duine ar mian leis/léi masc aghaidhe de ghrád leighis nó masc riospráide a chaitheamh in ionad masc éadach, é sin a dhéanamh.

 

Sa chás gur fearr leis an bhfoireann maisc aghaidhe de ghrád leighis a úsáid, i.e maisc 3-shraith indiúscartha a bhfuil an marc CE orthu (e.g. Caighdeán AE EN14683), nó maisc riospráide a úsáid (m.sh. maisc FFP2), tá an dá chineál maisc ar fáil tríd an gcreat soláthair atá ar fáil do scoileanna. Ar mhaithe le héascaíocht tagartha, tá na soláthraithe seo agus na cóid táirgí ábhartha á n-athlua thíos.

 

Soláthraí Cur síos ar an táirge Cód táirge soláthraí
Maisc Leighis Caighdeán an AE EN 14683
Bunzl Masc  MÁINLIACHTA GORM CINEÁL indiúscartha IIR (Bosca de 50) EN12447 028165
Critical Healthcare Masc Máinlíochta Cineál IIR HM020
JBS Group Masc Aghaidhe Máinliachta 3-shraith le lúba cluaise BFE<98% Cineál IIR PDM156HD Rogha lasta aer PDM156HD
Lennox Masc Aghaidh Máinliachta Cineál IIR (Paic. 50) AM36101-30
Lennox Masc Cosanta Riospráide FFP2 & Cineál II R (Ind) (Paic.50) AM52010S-WH
Nugent Safety Masc Aghaidh Indiúscartha 3-shraith RES-KIT-CM1740CT
Reach Group Bosca  Masc Aghaidh Indiúscartha 3-shraith x 50 1000030709
Reach Group Bosca Misc Aghaidh Leighis Indiúscartha 3-shraith x 50 1000030627
Shaw Scientific Masc Aghaidh Protego Cineál IIR  EN14683 SAR500055
Shaw Scientific McKinnon Masc Aghaidh Leighis 3-shraith Cineál IIR le lúba cluaise MKM50TR
Steripack Masc Aghaidh Aosach Cineál 2R FG-1003
Steripack Masc Aghaidh Linbh Cineál 2R FG-1005
WorkWear Experts Ltd Masc Aghaidh 3-shraith 2582
Cineál Análaitheora
Bunzl Masc Aghaidhe Riospráide Neamh-ath-inúsáidte FFP2 gan comhla 025084
Critical Healthcare FFP2 HM022
Critical Healthcare FFP2 Masc Cónúil HM031
Critical Healthcare FFP2 Análaitheoir HM034
Critical Healthcare FFP2 Análaitheoir Compord NR HM033
Lennox Masc Cosanta Riospráide FFP2  (Paic.50) AM52015S
Lennox Masc Cosanta Riospráide FFP2 & Cineál II R (Ind) (Paic.50) AM52010S-WH
JBS Group FFP2 Masc Diúscartha Cruth Cupán PDM70HD
JBS Group FFP2 Masc Diúscartha Cruth Cupán PDM56HDAP
Reach Group KN95 MAISC FFP2 X50 1000030666
WorkWear Experts Ltd FFP2 EN149 Masc fillte cothrom 3695
Critical Healthcare FFP3 NR Masc fillte, Comhla HM024
Critical Healthcare FFP3 NR Masc Cónúil, gan comhla HM029
Lennox Masc Cosanta Riospráide FFP3 (Paic.50) AM53010-WH

 

 

Le gach dea-ghuí,

 

Info_COVID19

 

NÁ TABHAIR FREAGRA AR AN RÍOMHPHOST SEO LE DO THOIL

 

 

***************************************************************************************************************
Polasaí ríomhphoist agus séanadh na Roinn Oideachais
Department of Education email policy and disclaimer
https://www.gov.ie/en/organisation-information/272439-seanadh-riomhphoist-email-disclaimer/
***************************************************************************************************************
Seirbhís den scoth á cur ar fáil don Stát agus do mhuintir na hÉireann
Providing a world-class service to the State and to the people of Ireland
http://www.per.gov.ie/civil-service-renewal/