The SLAR Process: Effective Facilitation (Wednesday March 15th: 16.30-18.00) http://bit.ly/3SpXgvx                                                      An online workshop for all SLAR facilitators that will enable facilitators to explore the purpose and value of the SLAR process, develop an understanding of the role of the facilitator in the SLAR Process, and discuss key considerations for the SLAR facilitator before, during and after the SLAR meeting. Resources and further supports available!

An Phróiseas AFMÁ: Éascú Éifeachtach (Monday March 13th: 16.30-18.00) http://bit.ly/3lRa8yC
Ceardlann ar líne a chumasóidh éascaitheoirí chun cuspóir agus fiúntas cruinnithe AFMÁ a fhiosrú, tuiscint a fháil ar ról an éascaitheora sa phróiseas AFMÁ agus na tascanna a bhíonn le déanamh ag an éascaitheoir, roimh, le linn agus tar éis an chruinnithe AFMÁ a phlé. Acmhainní agus tacaí eile ar fáil!

The SLAR Process: Effective Participation (Tuesday March 14th: 16.30-18.00) http://bit.ly/41mMdaM
An online workshop for all SLAR participants. It will enable participants to explore the purpose and value of the SLAR process, develop an understanding of the role of the participant in the SLAR process, discuss key considerations for the SLAR participant, before, during, and after the SLAR meeting, and examine the role of the Features of Quality in learning, teaching and assessment. Resources and further supports available!

An Phróiseas AFMÁ: Rannpháirtíocht Éifeachtach (Tuesday March 14th: 16.30-18.00) http://bit.ly/3Ii5DVu
Ceardlann ar líne a chumasóidh rannpháirtithe chun cuspóir agus fiúntas cruinnithe AFMÁ a fhiosrú, tuiscint a fháil ar ról an rannpháirtí sa phróiseas AFMÁ, na tascanna a bhíonn le déanamh ag rannpháirtithe roimh, le linn agus tar éis an chruinnithe AFMÁ a phlé, agus ról na nGnéithe Cáilíochta sa Mheasúnú, sa Teagasc agus san Fhoghlaim a chíoradh. Acmhainní agus tacaí eile ar fáil!

Flyer_SLAR Webinars for Facilitators and Participants_2023