Enhanced Minor Works Grant Funding for Primary Schools, Exceptional Minor Works Grant Funding for Post-Primary Schools with a particular focus on supporting enhanced ventilation

A Chara

 

Ciorclán 0065/2021

 

Cistiú Breisithe i gcomhair An Deontais Mionoibreacha le haghaidh Bunscoileanna

Cistiú Eisceachtúil i gcomhair An Deontais Mionoibreacha le haghaidh Bunscoileanna agus fócas faoi leith aige ar thacaíocht don aeráil feabhsaithe

 

https://www.gov.ie/ga/ciorclan/1f42e-cistiu-breisithe-i-gcomhair-an-deontais-mionoibreacha-le-haghaidh-bunscoileanna-cistiu-eisceachtuil-i-gcomhair-an-deontais-mionoibreacha-le-haghaidh-bunscoileanna-agus-focas-faoi-leith-aige-ar-thacaiocht-don-aerail-feabhsaithe/

 

Circular Letter 0065/2021

 

Enhanced Minor Works Grant Funding for Primary Schools

Exceptional Minor Works Grant Funding for Post-Primary Schools with a particular focus on supporting enhanced ventilation

 

https://www.gov.ie/en/circular/db27a-enhanced-minor-works-grant-funding-for-primary-schools-exceptional-minor-works-grant-funding-for-post-primary-schools-with-a-particular-focus-on-supporting-enhanced-ventilation/

 

An Roinn Oideachais

 

***************************************************************************************************************
Polasaí ríomhphoist agus séanadh na Roinn Oideachais
Department of Education email policy and disclaimer
https://www.gov.ie/en/organisation-information/272439-seanadh-riomhphoist-email-disclaimer/
***************************************************************************************************************
Seirbhís den scoth á cur ar fáil don Stát agus do mhuintir na hÉireann
Providing a world-class service to the State and to the people of Ireland
http://www.per.gov.ie/civil-service-renewal/