Sa seimineár seo, ar Thomhas sa Mhata, cuirtear cur chuige fiosraithe, spreagthach, spéisiúil ar
fáil do mhúinteoirí agus déantar nascanna fíuntacha le STEM. Trí ghníomhachtaí a dhéanamh
atá cur chuige fiosraithe iontu, beidh múinteoirí in ann míthuiscintí daltaí, inniúlachtaí agus
cur chuige comhtháite do phleanáil agus measúnú a iníuchadh.

Is féidir le beirt mhúinteoirí ón scoil, iarratas a chur isteach, chun freastal ar an gcúrsa agus
beidh iondaíocht ar fáil. Caithfidh gach múinteoir cuir isteach ar an gcúrsa iad féin ar líne ag
www.pdst.ie/onlinebooking

 

https://ecdrumcondra.ie/wp-content/uploads/2020/01/Measures-Tri-Gaeilge-March-2020.pdf