The PDST Primary STEM team is delighted to invite you to register for our upcoming workshops exploring useful, purposeful and practical maths and science assessment in the classroom. These workshops will comprise of one 2-hour event for junior and one for senior classes respectively. During the workshops, teachers will investigate a variety of formative assessment strategies and explore the use of standardised testing. A key component of these workshops will be teachers sharing their practice and collaborating with others.

Please click on the images below to access the PDST online booking system. Your CPD record will be updated in due course. You will need to log into or set up a PDST account to register for these workshops.

 

 

Ba mhaith linn, foireann bunscoile STEM an tSFGM (PDST) cuireadh a thabhairt daoibh clárú do na ceardlanna ar mheasúnú a bheidh againn go luath. Sna ceardlanna seo, déanfar iniúchadh ar mheasúnú úsáideach, fiúntach agus praiticiúil don mhata agus don eolaíocht sa seomra ranga. Beidh ceardlann amháin ann do ranganna sinsearacha agus ceardlann eile do ranganna sóisearacha. Mairfidh an dá cheardlann dhá uair an chloig. I rith na gceardlann, déanfaidh múinteoirí iniúchadh ar raon straitéisí don mheasúnú foirmitheach agus athbhreithniú ar usáid na dtrialacha caighdeánaithe. Beidh comhoibriú múinteoirí agus roinnt dea-chleachtais mar chuid thábhachtach den cheardlann seo.