Dear Principal,

Please see important information attached regarding the rollout of CO2 monitors to schools.

Click on link below to download copy of the letter

CO2 Monitors

Kind regards,

Info_COVID19

PLEASE DO NOT REPLY TO THIS EMAIL

 

 

A Phríomhoide, a chara,

Féach faisnéis thábhachtach atá ceangailte maidir le rolladh amach monatóirí CO2 chuig scoileanna.

Click on link below to download copy of the letter

CO2 Monitors (Gaelige)

Le gach dea-ghuí

Info_COVID19

 

NÁ TABHAIR FREAGRA AR AN RÍOMHPHOST SEO LE DO THOIL