Reachtálfaidh Foireann na Gaeilge PDST dhá sheimineár gréasáin ar líne do mhúinteoirí Gaeilge Iar-bhunscoile i rith Mhí Mheán
Fómhair agus Dheireadh Fómhair 2021. Reachtálfar seisiúin thacaíochta ar líne i ndiaidh na seimineár gréasáin le deis a thabhairt
do mhúinteoirí Gaeilge teacht le chéile, plé a dhéanamh agus dea-chleachtas a roinnt ar a chéile.

 

Is féidir clárú do na seimineáir ghréasáin agus seisiúin thacaíochta seo ar www.pdst.ie/onlinebooking

Click here for flyer