An Roinn Oideachais, Rannóg Oideachais Múinteoirí, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hLarmhi. Tel. (090) 6483600 Fax (090) 6484222

Cúrsaí Samhraidh 2023

Department of Education, Teacher Education Section, Cornamaddy, Athlone, Co. Westmeath. Fón (090) 6483600 Facs (090) 6484222

 

Summer Courses 2023 Information

 

Criteria and Application Forms for 2023 coming in January…